Minggu, 02 Oktober 2011

Materi Kimia kelas XI semester 1

ini adalah buku BSE kimia kelas 11 semester satu dan dua di bawah sudah di sediakan daftar isi sesuai dengan buku ini. penidikan-wonogiri meng-uploadnya di 4shared.com. DAFTAR ISI KATA SAMBUTAN ........................................................................................ iii KATA PENGANTAR ...................................................................................... iv DAFTAR ISI ................................................................................................... v SEMESTER KESATU BAB 1 STRUKTUR ATOM, SISTEM PERIODIK, DAN IKATAN KIMIA ... 1 A. Struktur Atom dan Sifat Periodik Unsur ................................. 2 B. Sistem Periodik Unsur ........................................................... 9 C. Bentuk Molekul dan Gaya AntarMolekul ................................ 10 D. Penurunan Titik Beku Larutan ................................................ 8 Ringkasan ..................................................................................... 15 Glosarium ...................................................................................... 15 Soal-soal Latihan Bab 1 ............................................................... 16 BAB 2 TERMOKIMIA .............................................................................. 21 A. Entalpi dan Perubahan Entalpi ............................................ 22 B. Penentuan Perubahan Entalpi ............................................... 28 C. Energi Ikatan .......................................................................... 33 D. Bahan Bakar dan Perubahan Entalpi ..................................... 35 Ringkasan ..................................................................................... 37 Glosarium ...................................................................................... 37 Soal-soal Latihan Bab 2 ............................................................... 38 BAB 3 LAJU REAKSI ............................................................................. 45 A. Konsep Laju Reaksi ............................................................... 46 B. Persamaan Laju Reaksi ........................................................ 48 C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi ................... 52 D. Peranan Katalis dalam Makhluk Hidup dan Industri ............... 57 Ringkasan ..................................................................................... 58 Glosarium ...................................................................................... 59 Soal-soal Latihan Bab 3 ............................................................... 59 BAB 4 KESETIMBANGAN KIMIA ............................................................ 65 A. Konsep Kesetimbangan Dinamis ........................................... 66 B. Pergeseran Kesetimbangan ................................................. 67 C. Tetapan Keseimbangan .......................................................... 69 D. Perhitungan Reaksi Kesetimbangan Dengan Tetapan Kesetimbangan Kc ......................................................................... 74 E. Perhitungan Reaksi Kesetimbangan Dengan Tetapan Kesetimbangan Parsial Gas Kp ........................................................... 76 F. Hubungan Kp dengan Kc ........................................................ 77 G. Prinsip Kesetimbangan dalam Industri ................................... 78 Ringkasan ..................................................................................... 81 Glosarium ...................................................................................... 82 Soal-soal Latihan Bab 4 .............................................................. 82 LATIHAN ULANGAN AKHIR SEMESTER 1 ................................................. 87 SEMESTER KEDUA BAB 5 LARUTAN ASAM BASA ............................................................... 95 A. Konsep Asam Basa ................................................................ 96 B. Kesetimbangan Ion dalam Larutan ........................................ 99 C. Reaksi Asam dengan Basa .................................................... 108 D. Titrasi Asam Basa .................................................................. 111 E. Stoikiometri Larutan ............................................................... 112 F. Teori Asam Basa Bronsted-Lowry ........................................... 113 G. Teori Asam Basa Lewis ........................................................... 115 Ringkasan ..................................................................................... 116 Glosarium ...................................................................................... 116 Soal-soal Latihan Bab 5 .............................................................. 117 BAB 6 KESETIMBANGAN DALAM LARUTAN ..................................... 123 A. Larutan Penyangga ................................................................. 124 B. Hidrolisis Garam ..................................................................... 132 C. Hasil Kali Kelarutan ................................................................. 141 Ringkasan ..................................................................................... 146 Glosarium ....................................................................................... 147 Soal-soal Latihan Bab 6 .............................................................. 147 BAB 7 KOLOID ........................................................................................ 155 A. Sistem Dispersi ....................................................................... 156 B. Sifat-sifat Koloid ...................................................................... 158 C. Pembuatan Koloid ................................................................... 164 Ringkasan ...................................................................................... 167 Glosarium ....................................................................................... 168 Soal-soal Latihan Bab 7 ................................................................. 168 LATIHAN ULANGAN AKHIR SEMESTER 2 ................................................ 173 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 181 INDEKS ......................................................................................................... 183 KUNCI JAWABAN ......................................................................................... 188 untuk men-download klik buku bse kimia kelas 11 semester 1&2

Leave a Reply

 
 

Link List

Recent Comments

Followers